O nas

Dom Pomocy Społecznej w Molzie, przeznaczony jest dla 31 osób w podeszłym wieku. Placówka od 2004 r. prowadzona jest przez Stowarzyszenie Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia Region Warmińsko-Mazurski.

Molza to niewielka, malownicza wieś w powiecie ostródzkim, w gminie Łukta. Wielkim atutem Naszego Domu jest jego piękne położenie, wśród mazurskich lasów. Placówkę otacza spokojna okolica, a mieszkańcy mają bliski kontakt z naturą. Wszystko to tworzy kameralną atmosferę oraz sprzyja wyciszeniu.

Dużą zaletą naszego domu jest posiadanie zaplecza gastronomicznego z doświadczonym personelem. Nasze posiłki przygotowywane są na bieżąco, zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego oraz przy uwzględnieniu potrzeb mieszkańców.

Mieszkańcy mają możliwość skorzystania z sali rehabilitacyjnej pod nadzorem fizjoterapeuty. Rano odbywają się zajęcia ruchowe w postaci gimnastyki. Każdy mieszkaniec może liczyć na indywidualnie dobrany program ćwiczeń. Z rehabilitacji korzystają zarówno osoby poruszające się samodzielnie jak i osoby niepełnosprawne fizycznie. Podczas kinezyterapii podopieczni wykonują ćwiczenia bierne, czynne, wspomagane, z obciążeniem, redresyjne, koordynacyjne, w UGUL i na przyrządach fitness. Do dyspozycji mieszkańców są również urządzenia do hydroterapii (wirówka kończyn dolnych i górnych oraz Ozonomatic), masażu wibracyjnego (Aquavibron) oraz światłolecznictwa (np. lampa Sollux). Ponadto sala wyposażona jest w bieżnię elektryczną, rowerki stacjonarne i rotory kończyn górnych.

Nasi mieszkańcy znajdują się pod stałą opieką pielęgniarki, która kontroluje stan zdrowia każdego mieszkańca m.in. poprzez badanie poziomu cukru, pomiar ciśnienia, temperatury a w razie potrzeby organizację wizyt u lekarza pierwszego kontaktu w pobliskiej przychodni lekarskiej w Łukcie. Każdy z naszych mieszkańców ma również dostęp do lekarzy specjalistów.

W Domu Pomocy Społecznej w Molzie prowadzona jest terapia zajęciowa, której zadaniem jest poprawienie sprawności fizycznej, psychicznej oraz społecznej naszych podopiecznych. Zadaniem zespołu terapeutyczno-opiekuńczego jest poznanie nowego mieszkańca, jego zainteresowań i możliwości, a wszystko po to, aby stworzyć mu miejsce, w którym będzie czuł się dobrze. Głównym celem terapii zajęciowej jest maksymalne wykorzystanie możliwości podopiecznego i utrzymanie jego dotychczasowych umiejętności.

Do form terapii zajęciowej prowadzonej w naszej placówce zaliczamy terapię grupową i terapię indywidualną. Terapia indywidualna obejmuje tych mieszkańców, którzy ze względu na stan zdrowia nie są w stanie uczęszczać na zajęcia odbywające się w świetlicy. Zadaniem terapeuty zajęciowego jest prowadzenie  terapii przyłóżkowej w ich pokojach.

Do najczęściej praktykowanego rodzaju terapii zajęciowej należy ARTETERAPIA z następującymi jej metodami: malarstwo (malowanie farbami plakatowymi, akrylowymi), rysunek ( kredki, pastele), rzeźba ( masa solna, plastelina, modelina), sztuki użytkowe (wyklejanie, wydzieranie, collage, tworzenie prac łączonych różnymi technikami), muzykoterapia ( bierna i czynna), biblioterapia ( bierna i czynna), filmoterapia/bajkoterapia, choreoterapia ( śpiew połączony z tańcem).

Dużym zainteresowaniem Mieszkańców cieszy się SOCJOTERAPIA i jej metody : ludoterapia ( wszelkie gry i zabawy mające na celu poprawę pamięci oraz funkcji poznawczych), kinezyterapia połączona z silwoterapią (ruch na świeżym powietrzu, spacery), trening umiejętności społecznych, trening orientacyjny ( ustalanie bieżącej daty, godziny, pory dnia roku,), trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów ( polega na kształtowaniu pozytywnych relacji podopiecznych ze społecznością domu, odbywa się w toku rozmów i spotkań inicjowanych przez terapeutę), trening umiejętności spędzania czasu wolnego ( stymulowanie rozwoju intelektualnego i osobowego poprzez rozwiązywanie zagadek, krzyżówek, wykreślanek).

Prowadzona jest u nas również ERGOTERAPIA do której zaliczamy ogrodnictwo oraz prace porządkowe na terenie domu i w świetlicy.

Stosujemy również terapię reminiscencyjną, która odgrywa ważną rolę w współpracy z osobami cierpiącymi na demencję. Podczas tych zajęć przeglądamy stare fotografie mieszkańców oraz wracamy wspomnieniami do lat ich młodości.

Mieszkańcy chętnie uczestniczą w wyjazdach do zaprzyjaźnionych domów na imprezy tematyczne (Powitanie wiosny, Walentynki, Dzień pieczonego ziemniaka, Andrzejki, itp.). Również na terenie naszego domu odbywają się tego typu rozrywki. Obchodzimy także urodziny naszych pensjonariuszy, które odbywają się zazwyczaj przy słodkim poczęstunku i kawie.