O nas

Dom Pomocy Społecznej w Molzie, przeznaczony jest dla 31 osób w podeszłym wieku. Placówka od 2004 r. prowadzona jest przez Stowarzyszenie Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia Region Warmińsko-Mazurski.

Molza to niewielka, malownicza wieś w powiecie ostródzkim, w gminie Łukta. Wielkim atutem Naszego Domu jest jego piękne położenie, wśród mazurskich lasów. Placówkę otacza spokojna okolica, a mieszkańcy mają bliski kontakt z naturą. Wszystko to tworzy kameralną atmosferę oraz sprzyja wyciszeniu.

Dużą zaletą naszego domu jest posiadanie zaplecza gastronomicznego z doświadczonym personelem. Nasze posiłki przygotowywane są na bieżąco, zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego oraz przy uwzględnieniu potrzeb mieszkańców.

Mieszkańcy mają możliwość skorzystania z sali rehabilitacyjnej pod nadzorem fizjoterapeuty. Codziennie rano odbywają się zajęcia ruchowe w postaci gimnastyki porannej. Każdy mieszkaniec może liczyć na indywidualnie dobrany program ćwiczeń. Z rehabilitacji korzystają zarówno osoby poruszające się samodzielnie jak i osoby niepełnosprawne fizycznie. Podczas kinezyterapii podopieczni wykonują ćwiczenia bierne, czynne, wspomagane, z obciążeniem, redresyjne, koordynacyjne, w UGUL i na przyrządach fitness. Do dyspozycji mieszkańców są również urządzenia do hydroterapii (wirówka kończyn dolnych i górnych oraz Ozonomatic), masażu wibracyjnego (Aquavibron) oraz światłolecznictwa (np. lampa Sollux). Ponadto sala wyposażona jest w bieżnię elektryczną, rowerki stacjonarne i rotory kończyn górnych.

Nasi mieszkańcy znajdują się pod stałą opieką pielęgniarki, która kontroluje stan zdrowia każdego mieszkańca m.in. poprzez badanie poziomu cukru, pomiar ciśnienia, temperatury a w razie potrzeby organizację wizyt u lekarza pierwszego kontaktu w pobliskiej przychodni lekarskiej w Łukcie. Każdy z naszych mieszkańców ma również dostęp do lekarzy specjalistów.

W Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” prowadzona jest terapia zajęciowa, której zadaniem jest poprawienie sprawności fizycznej, psychicznej oraz społecznej naszych podopiecznych. Zadaniem zespołu terapeutyczno-opiekuńczego jest poznanie nowego mieszkańca, jego zainteresowań i możliwości, a wszystko po to, aby stworzyć mu miejsce, w którym będzie czuł się dobrze. Głównym celem terapii zajęciowej jest maksymalne wykorzystanie możliwości podopiecznego i utrzymanie jego dotychczasowych umiejętności.

Do form terapii zajęciowej prowadzonej w naszej placówce zaliczamy terapię grupową i terapię indywidualną. Terapia indywidualna obejmuje tych mieszkańców, którzy ze względu na stan zdrowia nie są w stanie uczęszczać na zajęcia odbywające się w świetlicy. Zadaniem terapeuty zajęciowego jest prowadzenie  terapii przyłóżkowej w ich pokojach.

Do najczęściej praktykowanego rodzaju terapii zajęciowej należy ARTETERAPIA z następującymi jej metodami: malarstwo (malowanie farbami plakatowymi, akrylowymi), rysunek ( kredki, pastele), rzeźba ( masa solna, plastelina, modelina), sztuki użytkowe (wyklejanie, wydzieranie, collage, tworzenie prac łączonych różnymi technikami), muzykoterapia ( bierna i czynna), biblioterapia ( bierna i czynna), filmoterapia/bajkoterapia, choreoterapia ( śpiew połączony z tańcem).

Dużą popularnością cieszy się SOCJOTERAPIA i jej metody : ludoterapia ( wszelkie gry i zabawy mające na celu poprawę pamięci oraz funkcji poznawczych), kinezyterapia połączona z silwoterapią (ruch na świeżym powietrzu, spacery), trening umiejętności społecznych, trening orientacyjny ( ustalanie bieżącej daty, godziny, pory dnia roku,), trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów ( polega na kształtowaniu pozytywnych relacji podopiecznych ze społecznością domu, odbywa się w toku rozmów i spotkań inicjowanych przez terapeutę), trening umiejętności spędzania czasu wolnego ( stymulowanie rozwoju intelektualnego i osobowego poprzez rozwiązywanie zagadek, krzyżówek, wykreślanek).

Prowadzona jest u nas również ERGOTERAPIA do której zaliczamy ogrodnictwo oraz prace porządkowe na terenie domu i w świetlicy.

Stosujemy również terapię reminiscencyjną, która odgrywa ważną rolę w współpracy z osobami cierpiącymi na demencję. Podczas tych zajęć przeglądamy stare fotografie mieszkańców oraz wracamy wspomnieniami do lat ich młodości.

Mieszkańcy chętnie uczestniczą w wyjazdach do zaprzyjaźnionych domów na imprezy tematyczne ( Andrzejki, Walentynki). Również na terenie naszego domu odbywają się tego typu rozrywki. Obchodzimy także urodziny naszych pensjonariuszy, które odbywają się zazwyczaj przy słodkim poczęstunku i kawie.